อะเฮดออลร่วมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริ

พนักงานอะเฮดออล ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#SansiriCare

#SansiriVaccinationDay