อะเฮดออล รับโล่สนับสนุนงาน HTCON 2021

บริษัท อะเฮดออล จำกัด นำโดย ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก  นายกสมาคมเทคโนโลยีสุขภาพไทย ในการร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีสุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพในยุคโควิท 19” วันที่ 29 พฤษภาคม 2564