อะเฮดออลร่วมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริ

มิถุนายน 30, 2021
พนักงานอะเฮดออล ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับแสนสิริเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 #SansiriCare #SansiriVaccinationDay